Min プロパティ (CharacterRange オブジェクト)

オブジェクトの文字の最小値を指定します。

[JavaScript]

c = obj.Min;
obj.Min = c;

[VBScript]

c = obj.Min;
obj.Min = c;

バージョン

EmEditor Professional Version 22.0 以上で利用できます。