ConfigName プロパティ (Document オブジェクト)

現在の設定の名前を取得、または設定します。

[JavaScript]

strName = document.ConfigName;
document.ConfigName = strName;

[VBScript]

strName = document.ConfigName
document.ConfigName = strName

バージョン

EmEditor Professional Version 4.00 以上で利用できます。